«Ұлттық бірегейлікті сақтау» негізгі бағыты

Мақсаты – Ұлттың мəдени кодын сақтау.

Міндеттері:
1. Қоғамды əлеуметтік-мəдени біріктіру тұғырнамасы ретінде ұлтаралық жəне конфессияаралық келісімді нығайту.
2. Қазақ халқының мəдени мұрасын (салт-дəстүрлері, əдет-ғұрыптары, тіл жəне т.б.) сақтау мен дамытуға ұқыпты қарауды қамтамасыз ету.