«Құқықтық мәдениет» арнайы жобасы

Мақсаты – жетіспейтін тарихи фрагменттерді қалпына келтіру мақсатында отандық және шетел архивтерінде іргелі зерттеулер жүргізу.

Міндеттері:

1. Құқықтық білім беру негіздерін танымал ету бойынша кең ақпараттық науқан өткізу.
2. Еңбек ұжымдарында құқықтың түрлі аспектілері бойынша оқыту дәрістерін ұйымдастыру және өткізу.
3. Құқық бұзылған жағдайда қабылдануы қажет іс-әрекеттер бойынша халықпен мастер-класс ұйымдастыру және өткізу.
4. Құқықтық мәселелер бойынша өңірлерде семинарлар ұйымдастыру және өткізу.
5. Халықтың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жобаларды іске асыруға ҮЕҰ өкілдерін тарту.
6. Құқықтың түрлі салалары бойынша білім беру және тәжірибелік-бағытталған іс-шаралар кешенін жүргізу.