«Прагматизм» негізгі бағыты

Мақсаты – Нақты мақсаттарға, білім беруге, салауатты өмір салты мен кəсіби жетістікке назар аудара отырып, мінез-құлықтың оңтайлы моделін қалыптастыру.

Міндеттері:
1. Оңтайлылық мəдениетін қалыптастыру.
2. Өзіңе, қоршаған əлемге жəне жұмысқа жауапты қарау.
3. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру.