«Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы» негізгі бағыты

Мақсаты – Ілгері эволюциялық даму мақсатында қоғам мен мемлекет арасында диалогты кеңейту.

Міндеттері:
1. Азаматтық қоғамның белсенділігін арттыру.
2. Азаматтардың саяси жəне құқықтық мəдениетін арттыру Қоғамдағы дауларды шешу жəне əлеуметтік шиеленісті азайту мақсатында медиация институттарын дамыту.
3. Мемлекеттің институционалдыкоммуникативтік тиімділігін арттыру. Кері байланыс механизмдері мен құралдарын жетілдіру, қоғаммен диалогты жүйелеу.