«Архив-2025» арнайы жобасы

Мақсаты – жетіспейтін тарихи фрагменттерді қалпына келтіру мақсатында отандық және шетел архивтерінде іргелі зерттеулер жүргізу.

Міндеттері:
1. Шетел архивтерінде және тарих пен мәдениет жөніндегі қорларда археографиялық жұмыстарды жүргізу.
2. Кейіннен талдай және цифрлай отырып, архивтік деректерді жинау.
3. Еліміздің барлық өңірінде мектептер мен өлкетану музейлерінің жанынан тарихи-археологиялық қозғалыс құру
4. Архивтік ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету.