Прагматизмнің мәні және қажет қырлары

Прагматизм және рационализм. Мыңжас Нұрлыбек–тарих ғылымдарының кандидаты.
Тақырыбы: Прагматизмнің мәні және қажет қырлары