Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу – International Business Law and the Legal Environment A Transactional Approach, 3rd edition

Авторы: Larry A. DiMatteo
ISBN-10: 1138850985
ISBN-13: 978-1138850989
Тілі: Ағылшын
Баспа: Routledge
Басылым жылы: 2017
Бет саны: 654
Алғашқы басылымы: 2009
Автор туралы:
Доктор Ларри Алан ДиМаттео – Флорида университетінің Келісімшарт құқығы мен Құқықтық зерттеулер саласының профессоры.

Аннотация:
Доктор Ларри Алан ДиМаттеоның бизнес факультеті студенттеріне арналған «Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу» оқу құралының үшінші басылымында халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің түрлі жолдары жан-жақты қарастырылады. Импорт пен экспорт, сауда-саттыққа қатысты дауды шешу, бизнес транзакцияларына қатысты күрделі мәселелер, халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің құқықтық принциптері жүйе-жүйесімен баяндалады. Сондай-ақ, бұл еңбекте халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің түрлі тәуекелдері (валюталық, құқықтық, қаржы- лық т.б.) мен стратегиялары (делдалдардың қызметін пайдалану, халықаралық банктермен бірлесе жұмыс істей білу, тікелей шетелдік инвестиция, контрсауда және халықаралық сатып алу-сату келісімшарттарын жасау т.б.) кәсіби һәм ғылыми тұрғыдан сараланып, екшеп көрсетіліп, деректер де молынан келтіріледі. Бұл кітап болашақ кәсіпкерлер мен заңгерлерге ғана емес, сонымен бірге халықаралық сауда-саттық мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырманға пайдалы. «Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта» оқулығы бизнес факультеті студенттерінің халықаралық деңгейде бизнес жүргізуді реттейтін құқықтық прициптерді түсінуіне жол ашады. Бұл кітап заңның сақталуы ғана емес, сонымен қатар, пайда және бәсекелік артықшылықты қалыптастыру үшін заңды қалай қолдану керектігін ерекшелеп көрсетеді.

Бұл кітапты пайдаланушы университеттер:
– Yale University
– Cornell University
– Cambridge University
– Harvard University
– Brown University
– Oxford University